Lösker

Old Swedish Dictionary - lösker

Meaning of Old Swedish word "lösker" (or løsker) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lösker Old Swedish word can mean:

lösker (løsker)
L.
lösker (løsker)
1) lös, ledig, kringstrykande. löskyr man SD 5: 637 (1347). magho äy legho drengia eller legho konur löösk ganga PfN 136. lösker man ella kona ib. ib 138. BSH 5: 512 (512, nyuare afskr.). 2) ogift. sover man mz löske kono MB 1: 365. Bu 171. - Jfr löska.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so lösker may have also been written as løsker

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • löösker )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚯᛋᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
PfN
Previlegier för Norberg. I Småstycken på Forn Svenska.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back