Löslat

Old Swedish Dictionary - löslat

Meaning of Old Swedish word "löslat" (or løslat) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

löslat (løslat)
vanl. pl. lättsinniga åthäfvor. flydhe hon al löslat ok käte VKR VII. Lgren. 1866.">Ber 30. " löslat i chorenom" Lgren. 1875.">LfK 208 Bir 5: 67, 73. - lättsinne hwar som ey är räddoghin ther är lifhwernsins löslat (dissolutio vitæ) Lgren. 1866.">Ber 10. " for löslath sculd" Lg 3: 538. ib 547. - Jfr lösläte.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so löslat may have also been written as løslat

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -laat Bir 5: 67, 73 ; Lg 3: 547 )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚯᛋᛚᛆᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back