Lösläte

Old Swedish Dictionary - lösläte

Meaning of Old Swedish word "lösläte" (or løslæte) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lösläte (løslæte)
lättsinnigt bettende, lättsinne. at haffwa nakor lösthe ällar fafängha glädhi her i wärldenne LfK 202 the (ɔ: siäldsyn oc wndirsam diwr oc fwghla) äru lösläta wpwäkilse Bir 5: 45. " at the haffuen engin !SYNS_DÅLIGT? ordhom, teknom ällir öghna lätom" ib 77. hans !SYNS_DÅLIGT? lösläte ib 1: 335. han far näplica atiruändo af lösläte MP 1: 352. Jfr löslat.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so lösläte may have also been written as løslæte

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -late )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚯᛋᛚᛅᛏᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back