Löslatogher

Old Swedish Dictionary - löslatogher

Meaning of Old Swedish word "löslatogher" (or løslatogher) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

löslatogher (løslatogher)
lättsinning själfvsvåldig. hans sidhi (näml. äro) värlzlike oc löslataughe Bir 2: 40 löslatoga athhäffwer Su 74. Bir 5: 73, 104. at the. .. warin ey osidhoghe älla löstughe Ber 78. MP 2: 191. LfK 161. " hwilkra systra sanger skal ey wara. .. löslatogher" Bir 4: 54.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so löslatogher may have also been written as løslatogher

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • -ugher )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚯᛋᛚᛆᛏᚮᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back