Löslikhet

Old Swedish Dictionary - löslikhet

Meaning of Old Swedish word "löslikhet" (or løslikhet) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

löslikhet (løslikhet)
lättsinne själfvsåld. hans athäfwa löslikhet Bir 1: 219. ib 284, 3: 176, 214, 225. LfK 72.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so löslikhet may have also been written as løslikhet

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚯᛋᛚᛁᚴᚼᚽᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
➞ See all works cited in the dictionary

Back