Lossa

Old Swedish Dictionary - lossa

Meaning of Old Swedish word "lossa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lossa Old Swedish word can mean:

lossa
1) lossa, lösa, lösgöra. lusadhe tungona Lg 3: 352. " lossadhis strax hennes tungabandh" ib 361. ib 385.
lossa
2) lösa, göra mindre håprd el. mindre tjock. lossa onda wäsko LB ). 106. lossa oc tynth göra ib 105. " odhyrth lossar swarlika j segh, män mykith meer thaa al groffheth ware ensath fran henne" ib 94. " takes quinta essentia som lossar" PM XXXVIII.
lossa
3) intrans. " lossa. om fartyg. then (vedskutan) haffuer lössed" FM 311 (1507). - Jfr forlossa.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • lussa. losa, se forlossa. lössa. -ar, -adhe,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚮᛋᛋᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
➞ See all works cited in the dictionary

Back