Lossa

Old Swedish Dictionary - lossa

Meaning of Old Swedish word "lossa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lossa Old Swedish word can mean:

lossa
1) lossa, lösa, lösgöra. tha lät han til ga (ɔ till den STupade Roland) fäm sina bäzSTa riddara at hwar thera skulde losa sin (ɔ Rolands!) finger oc tagha thz (ɔ: svärdet) swa Prosadikter (Karl M) 287. STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 4: 62. slaggitt. .. loses warlige så att wäggierne ey förmykett saarges STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMSkr 628 (avskr.). nar käthinna, offwirflödoghetinna, ok kräselikhetinna besildh, thz är samtykkian losas (laxantur), tha resas the op SpV 217. oleff. .. badh lossa batzffeSTone STb 4: 210 (1511).
lossa
2) lösa, göra minre hård el. mindre tjock. STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMSkr 444. röris räth ath alle lklipa lossas ib 536. - bildl. hwilkin är thän saa hardhir är j hiärtano, at han ey losas ällir knosas, thz är wäghir ok fallir til ödhmiwkt, nar han hörir dödzsins tilqwämd SpV 277. 4) urlaSTa. med obj. betecknande varor. hwar thet skipith lossar oc wpskipar thet gotzeth STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMSkr 27. - med objl. betecknande fartyg. STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMskr 44. thaa han komer tith han lossar skipit ib 100. " huru saadande skep losses skole" HSH 16: 69 (1527, Brask). Troj 85, 106.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • losa Prosadikter (Karl M) 287: -as SpV 217, 277.
  • -ar.
  • -adhe )
  • *lossa sunder ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚮᛋᛋᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back