Lösskiuta

Old Swedish Dictionary - lösskiuta

Meaning of Old Swedish word "lösskiuta" (or løsskiuta) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lösskiuta (løsskiuta)
affyra. han loth them (ɔ: byssor) löss skiwta alla RK 2: s. 347.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so lösskiuta may have also been written as løsskiuta

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • löss skiwta )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚯᛋᛋᚴᛁᚢᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back