Lova

Old Swedish Dictionary - lova

Meaning of Old Swedish word "lova" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lova Old Swedish word can mean:

lova
L.
lova
STode kirkioherren och preSTin och loffuide fore fogitten och borgameSTarana medh radit, at the wille swa skycket, ath. .. ib 3: 324 (1497). " som j skirifve om the oxar clerene oss loffde vilie hielpe vor nadige herre tha hafwom wi. .. "SToria. 1816 ff.">HSH 13: 75 (1524? Brask). ib 14: 88 (1526, d:o). lova, lova att giva, lova att få. jdhir maghe thät vidhir fara som han loffuor them SkrtUpp 164. sagdes for retta, tet jon kötmangere skal giffue lasse timberman thet han hanom hauer loffuit och antworde hanom sin nykil STb 2: 275 (1488). " loffuande mich domeren for myna lagmandz peningher iij march" Uppl Lagmansdomb 69 (1493). ledhandhe. .. til thät loffwadha landhit, som är til äwärdeligha äro JSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPs 521. - lova, göra (ett löfte). for thz hälgha lypte som the loffwat haffwa, haffwa the wnfath hälgha nwnno naSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPn SpV 109. STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 239 (1493). " ath the skulle wndkomma tolken wade loffwande the mang liffte gwdomen" Troj 46 .göra löfte för (ngn om pilgrimsfärd o. d.). tha hade han lithet fanget. . aff forsagde siwke, loffwadhe jak honum STrax til sancti erik konungh och helge doctor erik GSTridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM 2: 175 (1504). " atj haffue loffuet eder til sanctam birgittam hiit ned i landet" SToria. 1816 ff.">HSH 17: l177 (1523, Brask). 3) ansxara, gå i borgen. ther til at alle tessa for:na articla skulu swa haldas wtan all gensegen som forsriffuat STander, tha haffua wi bidith loffwa for oss xii men aff hwario sokn som her epther näSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPnäs Svartb (Skokl) 369 (1439). nighils. .. ok anders. .. hafua lofuat for päningana HLG 1: 66 (1456). ATb 1: 22 (1454). JTb 10 (1456). " at wi haffua loffuat. .. konung karl. .. for älloffwa hundrade rinska gyllene Lagerbring" Saml 2: 244 (1457). ATb 1: 239 (1456) , 2: 2 (1473). ath han skulde haffua loffuat for en, som kallades henrick pilth STb 1: 35 (1475). Svartb (Skokl) 533 (1477). " peder jwl loffuade fore peningane och ecke fore mannen" STb 1: 329 (1482). ib 3: 112 (1493). fideiubeo. .. for annan loffua STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20 (hand 2) s. 48. HLG 2: l18 (1510). - ansvara för utbetalningen av (ngt), åtaga sig att betala. Se Sdw 2: 1261. her holwidh lofwde iij mark for een finna ATb 1: 245 (1466).
lova
4) lova, prisa, berömma. " tha sautho iutha. .. att ioseph ma hittas louasse (ɔ lovadh se) STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUth" Saml 34: 280. " at han altiidh. .. thän daghin loffui oc wphöghe STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUdz lof (dominum laudibus extollat)" Mecht 125. thz mäST lofwandis är honom (laudabilissimu deo), som hon kan göra ib 296. STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20 (hand 2) s. 68, 69. - med innehållsobj. ey kan hon pröffwas thz loff mz andhrom loffwa (nec canticum illud collaudare probatur) SpV 31.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • lofwa.
  • loffwa.
  • lofua.
  • loffua.
  • -ar.
  • loffuor SkrtUppb 164.
  • lafwer Trolles Jb Bil 215 (1482). pl. 1 pl. leyffwm Svartb 429 (1448). konj. loffui Mecht 125.
  • -adhe (-ade). loffuide STb 3: 324 (1497). loffde HSH 13: 75 (1524? Brask), 14: 88 (1526, d:o). part. pret. -adher. n. loffuidh Stb 2: 223 (1487). loffuit ib. supin. -at. loffwet ATb 1: 22 (1454).
  • loffuet HSH 17: 177 (1523, Brask). loffuit Stb 2: 275 (1488), 4: 155 (1507). loffuot Konsthist. sällsk. publ. 1916 s. 35 (1457-59)),
  • *lova ut , genom borgen befria. med prep. af. niels jönsson. .. loffwadhe han wth aff iärnen ATb 2: 2 (1473). Jfr utlova. - Jfr af-, for-, fore-, in-, sam-, tro-lova samt olovandis.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚮᚠᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
GPM
Gamla papper angående Mora socken. II. Arvid Siggessons brevväxling. Utg. av L. Sjödin och A. Pers. 1932.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
HLG 1
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm. I. Gillesboken 1393--1487. Utg. av I. Collijn. 1921.
HLG 2
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm. II--IV. Erogata 1509--1528. Utg. av I. Collijn. 1923.
JTb
Jönköpings stads Tänkebok från 1456--1548. Utg. af C. M. Kjellberg. 1910--19. Bilaga till Meddelanden från Norra Smålands Fornminnesförening h. 2--5.
Saml
Samlaren. Tidskrift utgifven af Svenska Literatursällskapets arbetsutskott. 1880 o. följ.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
Svartb (Skokl)
/se Svartb/
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
Uppl Lagmansdomb
Upplands Lagmansdombok 1490--1494. Utg. af K. H. Karlsson. 1907. SFSS.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back