Lova

Old Swedish Dictionary - lova

Meaning of Old Swedish word "lova" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lova Old Swedish word can mean:

lova
L.
lova
1) gifva lof, tillåta. " han (köttmat) war ekke lowadher foe noe flodh" MB 1: 169. " the (näml. djuren) äre lowath at äta" ib 359. " the hionAlagh SOm pafwane lofuadho samanföghias" STundom förekommande föSTås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 240. " thz war förre lafwet af rikens raadh at sigha ther jn" STås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: s. 339. lowa nakrom manne mot thäsSOm laghom MB 1: 465. " lowm wir theem wakn at bärä" Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 1: 669 (1285, gammAl afskr.). " luua hänna liua ii renliue" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 5. " honom lofwas at opbära godzsins ingiäld" STundom förekommande föSTås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 124. badho apoSTolos loua ormana at dräpa coclarana STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 236. - lova hem, hemförlofva, lemna tillåtelse att begifva sig hem. j dagh loffuar jak ider Alle hem Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.">MD 14. " Alla the andra wil iak lowa heem, at föra the födho SOm i hawin köpt (möjl. hör dock heem, oaktadt interpunktionen, samman med följ. at föra; abite, et ferte Frumenta quæ emiSTis, in domos veSTras)" MB 1: 241.
lova
2) lofva, utlofva (att utföra el. uppfylla), genom löfte förbinda sig till. " om hon lofuer ath hon vil thet hAldha" VKR 63. " jättin thz (oc) lofwin for idher, at j widher sighin Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Diäfla dySTås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK" STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 236. " at the skulle loffwa for henne til sancto eric at matte hon faa bätre ta skulle hon gaa sina pelargrims färdh til sancte eric" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 384. " vi. .. luwoum. .. at hAlda. .. Al förnäfnd STökke. .. i sinne makt" Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 5: 568 (1346). " louaþo for oSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Burit barn giua guþi þät gärna tel þäniST" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 3. " engelBert lafde hanom thesligis igen af hanom eller hans ey finna meen" STås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 2623. " han lofuadhe sik Aldre mere läsa hedhna bökir" STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 628. louaþe hanom tro ok hans raþe lyþa STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 18. " louaþe guþi renliue" ib 5. " louaþo huar androm þiäniST" ib 169. " lögh Alt thz han iäth oc loffwadh haffdhe" MB 2: 260. " thz lofuade oc sworo the biscopana bade" STås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 9509. " ä huat. .. oss wardh mz decthingen jätt bebrefuet oc lafuet" ib s. 342. hauä SO lauat ok daghthingat met war Frw, drotning margretä SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FM 24 (1389). " gelle honum ather om sama dagh han honum lofwde" SO 23. " thz thu lofwa (hotar) skötum wi ey meer än swa mykyt wädhir" ST 20. - lofva, lofva att gifva, lofva att få. han hafwir oss lofwat äwerdhelikit liiff ST 20. thu skAl ey lowa eller iätta Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Diäfflom. .. thz SOm födhis aff thik siälwom MB 1: 364. " hanom lofwaþis full viþergiäld" Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 6: 129 (1349). louaþe for en fanga sit lif for hans liif. än han sluppe STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 56. " han lofwir oc jattar STundom oc giwir licamlik thing" STundom förekommande föSTås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 37 " j thz lofwadha lanBern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Dit ST 10. - lofva, göra (ett löfte). lowadhi gudhi sina iät" MB 1: 219. loffwa honom noghot lyffte STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 354. ib 358, 360, 367, 368, 377, 380, 384. - göra löfte för. at the skulle loffua han til sancte eric (ut votum pro eo facerent ad Beatum Ericum) STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 369.
lova
3) ansvara, gå i Borgen. " the hafde laffuet ther föra at konungen sculle them ey orätt göra" STås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 2162. " wi lofwum. .. fore päningana" Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD NS 1: 34 (1401). " hafua thesse sägx dande män lofuat meth mich fore the samw vFregdh" ib 678 (1407). two riddara loffuade for amelias. konungen loffuade fore weland Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Di 46. " her beynct lafde för sin SOn oc sich at dagen sculle STanda vtan swich thz lafwede mz hanom andra twa" STås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 2619-21. thz (för det, för uppfyllandet häraf) lafwedhe oc för hanom twa ib 2627. " lofuade for hona tha konungen i STocholm ater faa (att hon skulle åter inSTälla sig hos konungen)" ib 9165. " lofuade tha for bade biscopana täre a konugens wärSTe Aldre mer at wäre" ib 9504. " ey magh wäSTås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKemeSTara äller kämmera for noghon lofwa then SOm kompanith windher ok ingha handha sak (ej för någon ting Alls)" SO 23.
lova
4) lofva, prisa, Berömma. med ack. " loua þin guþ" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 165. " louaþe varn härra" ib. " louaþo guz moþor " ib 26. " lib 17. "STundom förekommande föSTås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 11. STås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 2406. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 156. tu skAlt ey loua tik sicluan KS 25 (62, 27). Iv 1605. loffwin i idhra mykla osäld Al 7257. " jomFrudomin är mykyt lofwande (lofvärd) dygdh" Bo 41. - med dat. lofuadhe gudhi STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 270. - med gen. thäs. thäs skulum vi Alle lofuande vära Fr 3156. - med ack. och gen. þäs. louar iak þäs guþ at i ärin guþi lyþoghe STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 509. gud se thes loffuat Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Di 189, 190. - prisa, utmäSTås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKa, förläna heder åt. siälwir dödher lofwar (commendat) rätwisa manna ända Ber 185. - lofva, tacka. med dat. matte Bonden gui loffua at i swerige war kommen then sid STås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: (Albr) s. 213. - JFr at-, ater-, be-, for-, fore- Fram-, ful-, tro-, ut-lova, samt olovadher, olovanBern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Dis.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • luua Bu 5.
  • luwa: luwum SD 5: 568 (1346).
  • lawa: lawm HsH 16: 4 (1369), 5.
  • laffua RK 3: 2406.
  • -aþer.
  • lovat.
  • lauat FM 24 (1389).
  • laffuet RK 2: 2161.
  • lafuet ib s. 342.
  • laffwrt ib s. 339.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚮᚠᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Back