Lovan

Old Swedish Dictionary - lovan

Meaning of Old Swedish word "lovan" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lovan Old Swedish word can mean:

lovan
L.
lovan
2) loven, utlovande, löfte. loffwaren är throliken, loffwanen (sponsio) är san SpV 65. 3) ansvar, borgen. säther iak mädher mik til lofwan ok til borghan thessa godha män SD NS 3: 375 (1418). STb 3: 303 (1496). 382 (1498).
lovan
4) förtroende, förtröSTan, tillit. STb 5: 312 (1520, Kop). om nogre oss noget annet rykte wille paföre för ider, säter then igen tro eller loffuen tiil STb 5: 323 (1521, Kop). ib 326, 329 (1521, d:l). 5) lov, pris. llaudacio. .. loffuan GU C 20 (hand 2) s. 69. - Jfr for-, slots-, tro-lovan.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • lofwan.
 • loffwan.
 • loffuan.
 • loffuen STb 3: 382 (1498), 5: 312, (1520, Kop), 323, 326 (1521, Kop) loffue (för loffuen) ib 329 (1521, d:o)),
 • lovans man (lofwanzATb 1: 163 (1462). lofvads- Hist Handl VIII 1: 39 (1474). loffuas- GU C 20 s. 267. loffwedz- STb 2: 257 (1488). loffuedz- ib 3: 383 (1498).
 • loffuis- SJ 2: 300 (1496).
 • lofwis- ATb 2: 350 (1489). loffuidzSTb 2: 216 (1487), 4: 82 (1505). loffwiidhz- ib 2: 218 (1487).
 • loffuitz- ib 2: 496 (1490) , 3: 7 (1492) o. s. v. loffwiz- ATb 2: 3 (1473).
 • loffwons- GU C 20 s. 480. loffuodz- ATb 3: 106 (1500).
 • lawas- JTb 72 (1481) ),
 • saköra: giord targwtsson xii öra lawas man targwt JTb 72 (1481). " lauerens botnekarl var loffuitzman fore alt etertaal a henne partz wegna" STb 3: 280 (1496).

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚮᚠᛆᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
Stb 5
Stockholms Stads Tänkeböcker 1514--1520 jämte utdrag ur de förlorade årgångarne 1520--1524 samt stadens kopiebok 1520--1522. Utg. genom J. A. Almquist. 1933.
➞ See all works cited in the dictionary

Back