Lovan

Old Swedish Dictionary - lovan

Meaning of Old Swedish word "lovan" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lovan Old Swedish word can mean:

lovan
L.
lovan
1) tillåtelse. " medh hans lofin " STena STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLoSTer-Reglor. Utg. af C. F. LindSTröm. 1845.">VKR 63. " met hans lufin oc samthykt " SOn. Del 1--9. 1846--57.">FH 3: 86 (1446).
lovan
2) lofven, utlofvande, löfte. " wenda hona fra gudhlike lofuan" STenianus. Se Lg.">Bil 230. " bröt sina lofuan" ib 254. " löSTe sina lofuan sancto marcho" ib 256. at thu fulcomna mina lofwan STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 250. " skulu mina jättir oc lofuan haldas thom ok fulcompnas" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 459. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 116. MB 1: 422. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 127. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 3, 152, 153, 195, 366, 2: 38, 164, 3: 472, 4: 109. STena STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLoSTer-Reglor. Utg. af C. F. LindSTröm. 1845.">VKR 44. FMan och G. STephens. 1849.">Iv 4670. lofwamin (d. v. s. löfteSTs uppfyllande; promissio) drogx fram ena STund STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 395. " hafwa framd draghit lofwanena fyrtighi aar" ib. SOmlika iättan oc lofwan ärw allom almännelike, ok SOmlika särlika Ber 169. särlek lofwan är nar nakor lofwa at wardha mwnkir äller nwnna älla nakot tholikt ib 170. " hwru skal then taka gudhelika lowan (acripere STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bona quæ ei Deus promiserit) hwilkin ey wil wtgifwa sina lofwan (reddere STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bona quæ vovit ei)" ib. " athergälda sina lofwan ib. halda sina lofwan" ib. " hallir ahn sina lofwan mz mik tha skal iak halda mina lofwan mz honom" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 346. " wi hafwm een fadhir j hymerike, äptir hans lofwan bidhum wi" ST 20.
lovan
3) ansvar, STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Borgen. " fik laurencius þrigia dagha freST vnDir ypoliti louan" Bu 415. " iak togh ah i mina lowan (fidem; jag åtog mig ansvaret för honom)" MB 1: 249. " iak tok han a mina ansvaret för honom )" MB 1: 249. " iak tok han a mina lofwan" ST 409. " skal han sathia thwa brödher thil lofwan fore sik ath han wil göra lika ok räth" SO 16. ib 27, 70, 81, 146. " the satte loffuan for sik" Di 46. ären i ok skwlen varä lethoghe ok löös ok omanathe aff allä the lauan ok brewom, thär i forskrefno STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo ionsSOns arwingä ok wxsequtoriBus pliktoghe ällä skyldoghe varen FM 25 (1389). - Jfr aterhalds-, for-, STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLoSTer-, nunno-, renlFMan och G. STephens. 1849.">Ivis-, slot-, slots-, trolovan.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • lauan FM 25 (1389).
  • loffwen SO 146.
  • lofin VKR 63.
  • lufin FH 3: 86 (1446)),
  • lovans man
  • lofuanzman.
  • lofwandz man. lööuentzman SD NS 1: 540 (1406)), lofwands man. löuentzman SD NS 1: 540 (1406)), löftesman, borgensman. SD NS 1: 540 (1406). PM 23. affdhe (för haffdhe) engin lofwandz man honom säthia ST 65. tha konungen. .. hafdhe takit xxx lofuanzmän, som sina hand räkto ther vppa, at thet skulde blifua stadhugt oc gilt, som tha var taladh Ansg 235.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚮᚠᛆᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
➞ See all works cited in the dictionary

Back