Ludha

Old Swedish Dictionary - ludha

Meaning of Old Swedish word "ludha" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ludha Old Swedish word can mean:

ludha
L.
ludha
1) ljuda. " ludhanda mAlmSTundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir" STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 2: 129. " her ludha himerikis orghor" STröm. 1868--70.">Su 137. MB 2: 91. " hwilkra ysäld j jordhrike ropadho til min oc lwdde j minom örom" STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 77.
ludha
2) lyda, innehålla. " eet breff. .. swa ludhande ordh äpter ordh" SD NS 1: 30 (1401). breff. .. swa ludhande ord fran ord ib 77 (1401). " ib 100 (1402), 2: 190 (1409). thz (brefvet) ludde swa" Al 2094. ib 1197, 3044, 3139, 3680, 4273, 5297, 7331. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 1159, 6235, 6259 o. s. v. ST 187, 519. STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 205 (1451), 206 (1451) o. s. v. swa som thin ordh the höras oc ludha at swa är sannelika STröm. 1868--70.">Su 136. thz (brefvet) lude thz riken sculle samman bliffwa STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: s. 336. ib 5542. STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 128 (1506) , 298 (1508). äpter thy the gaMBla brefuen ludha SD NS 1: 31 (1401). redhe wara. .. pa then STad hans [breff] luder STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 3755. - med prep. up a. swa som thätta brefwit. .. ther oppa ludhar SD NS 1: 525. (1406). ib 2: 28 (1408). - innehålla, åtegifva innehållet (af). med pep. ut af. thenna besiglda copie ludendis vtaff nogre ffrw ingeborgx scriffuilser SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FM 197 (1504).
ludha
3) med prep. mädh. " thetta breffwith ludde honum mädher" Al 1154. - Jfr sam-, til-, ut-ludha, äfvensom lydha.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • ludher LfK 131.
  • lwdher SD NS 1: 100 (1402); MB 2: 91.
  • luder RK 2: 3755.
  • ludhar SD NS 1: 102, (1402), 525 (1406), 2: 28 (1408); ST 187.
  • lude RK 2: 1159, 5542.
  • ludhadhe ST 519 ),
  • lata ludha

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚢᚦᚼᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back