Ludha

Old Swedish Dictionary - ludha

Meaning of Old Swedish word "ludha" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ludha Old Swedish word can mean:

ludha
L.
ludha
2) lyda, innehålla. " gisle hawer niclissa martinsson gooz ii gireem epter niclissa brewe, sum thät ludher. .. lagliga vpbudit VäSTerg Fornmt III 7-8: 152 (1374). "SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FMU 1: 392 (1384). " han hafde scrifuet eeth breff. .. ludende moth war nathuge herre konung" SD NS 3: 275 (1417). Rydberg Tr 3: 165 (1436). KTb 79 (1441). " skute the pa thenne uyman, ath han war theris höffuitsman j then zachen, och thet ludde och the gode herris BorgameSTara och radz breff j lubecke" STb 3: 454 (1499). - med prep. upa, pa. som biskoana breff vpa luddar Sikotteb 349 (1440, Borgm). thet breff ... som ludhde pa then arffua forlichan STb 4: 23 (1504).
ludha
3) syfta, lhava avseende (på), handa (om). med prep. ltil. the swarade ok sagde ath thät (ɔ myntet med kejsarens bild ocvh inskrfift) ludde til keysaren MP 4: 258. - Jfr sam-, utludha, ävensom lydha.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • ludher.
  • luddar Skotteb 349 (1440, Borgm). impf. ludde. part. pres. ludhande. ludandes STb 2: 191 (1487).
  • ludende SD NS 3: 275 (1417) ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚢᚦᚼᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
FMU
Finlands medeltidsurkunder. Utg. af Finlands Statsarkiv genom R. Hausen. 1--5. 1910--28.
KTb
Kalmar stads tänkebok. Utg. av I. Modéer och S. Engström. 1945. SFSS.
Rydberg Tr
Sveriges traktater med främmande magter jemte andra dit hörande handlingar. Utgifna af O.S. Rydberg. Del. 2, 3. 1880--95.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back