Ludher

Old Swedish Dictionary - ludher

Meaning of Old Swedish word "ludher" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ludher Old Swedish word can mean:

ludher
lur, trumpet, blåsinstrument med långt, rakt rör. lata bläsa ludhe (tuba) Bil 612. " första min lwdher (buccina) höris" MB 1: 328. " hördhis sua som ludz (tubæ) röst" Diga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 13. " the haffdo oc ludhar (tubas) oc orghor oc harpor" ib 4: 59. " lwdhar ällir baswnar" MB 2: 89. " dödhrin bläse ey i ludh for sik" GO 604. MB 1: 388, 389. Diga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 334. MD 37. Di 92, 114, 180, 187, 190, 215. MB 2: 172, 173, 229, 230, 327, 345, 346, 347, 350, 362, 363. Jfr silfludher.
ludher
2) lur, språkrör. " jeronimus var som ludhir ginom hulken then hälge ande taladhe" Diga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 161.
ludher
3) pipa, rör. " göris pipor äller lwdha swa tiokka som en arm" PM 6. " göris aff sammo lädreno en trwMBa äller lwdher sömath täth" ib 13. ib 14.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • lwdher MB 1: 328 ; PM 13.
 • ludhir Bir 3: 161, 334.
 • lud Di 92.
 • lwdrin MB 1: 388.
 • lwdren ib.
 • lwdhen PM 14.
 • luder MD 37 ; Di 92.
 • ludh Bil 612 ; GO 604.
 • lwdhren MB 2: 345, 347.
 • luderen Di 92.
 • ludhin Bir 3: 161.
 • lwdhen PM 13.
 • ludhre MB 2: 345, 347.
 • lwdhre ib 345, 346, 350.
 • ludhe Bil 612.
 • lwde MB 2: 334. gen. ludhers ib 339.
 • ludz Bir 2: 13 " med art. lwdzsins" ib 3: 334.
 • ludzsins ib.
 • ludhens MB 2: 363.
 • lwdhra ib 345.
 • lwdhar ib 89.
 • lwdha PM 6.
 • lwdhrane MB 1: 388. ack. lwdhra ib 389, 2: 345.
 • ludra Di 114, 180, 187, 190.
 • ludhan ib 215.
 • ludhanr Bir 4: 59.
 • ludhrom MB 2: 327.
 • lwdhrom ib 1: 388, 2: 173, 346.
 • ludhom ib 229, 230, 362.
 • lwdhom ib 172.
 • ludhra ib 1: 498.
 • lwdhranna ib 389),
 • ludhra blaster
 • -bläster: -bläst MB 1: 388, 499),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚢᚦᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back