Ludher

Old Swedish Dictionary - ludher

Meaning of Old Swedish word "ludher" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ludher
n. ljudligen, högt, högljudt, öfverljudt. Alexander thakkar then keysar lut Al 2887. " sagdho thz twt at hwar man thz hördhe" ib 3134. " rögred kom i staden lutt" RK 2: 8963. Al 5517, 10059. RK 2: 5253. Jfr ivir-, sam-lut, äfvensom liudher.

Part of speech: av

Additional information: adj. ?

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • lut.
  • lutt) ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚢᚦᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back