Lughi

Old Swedish Dictionary - lughi

Meaning of Old Swedish word "lughi" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lughi
låge. " lius ok hiti skilias aldre widh lughan" Bil 81. " stak han. .. en fingir i lughan" KL 279. Bu 22, 505. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Dikt) 254. soMPt brann i rödhom lugha MBertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.">Ansg 201. " aff then lögho (för logha) ok rögh bleff han dödh" Di 260. j hel. uitis ligha MP 1: 239. " som thu seer ifuer (öfver hvilka du ser) liusan lugha" Bil 211. " munde huist j liwsan lugha sta" RK 2: s. 333. mz liwsom logha MB 1: 492. - Bildl. släkte. .. kötliks lusta logha KL 279. - Jfr brännestens-, elds-, himnalughi.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • loghi: -a KL 279 ; MP 1: 239 ; MB 1: 492 ;
  • -anom Bir 4: (Dikt) 254),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚢᚵᚼᛁ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ansg
Vita Sancti Anscharii per S. Rembertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back