Lukt

Old Swedish Dictionary - lukt

Meaning of Old Swedish word "lukt" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

Alternative forms or notes:
  • lokt.
  • locht.
  • lok GU C 20 s. 375 ; jfr E. Noreen, Sakkunnigutl. rör. lediga porf. -ämbetet i svenska språket vid univ. i Lund (1939; stencilerad skrift) 155 f.), 2) odor, lukt (som ngt sprider). jac takkar tik for. .. the fule lokt som thu luktadhe j asna stalleno SvB 48 (slutet av 1400-t.). 3) iduratus, lukt, luktsinne. aff hymmelskom eeld e hafuer han synena. .. aff nidhro vädhreno lichtena SvKyrkobr (Lucid B) 135. - Jfr fota-, rökilse-, stek-, väl-lukt.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚢᚴᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:


Back