Lukt

Old Swedish Dictionary - lukt

Meaning of Old Swedish word "lukt" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lukt Old Swedish word can mean:

lukt
1) luft. " han släpte them (ɔ: KLemming. 1860.">GriiPana) lösa i lukt" KLemming. 1862.">Al 9100. the fördho han höght vp j luktena KLemming. 1871--73.">ST 131. " för en i gaa wt i luchten" KLemming. 1871--73.">SToria. Utg. af E. KLemming. 1860.">Grönblad. 1857.">FM 202 (1504). " liida lweten eller vädriit" KLemming 1--10. 1883--86.">LB 7: 316. " forware sig wel med KLäder tiil tess han vens vider lwcten ib. "
lukt
2) odor, lukt (som något sprider). rökilsens lokt takx ey älla hannas vtan hon kännis atenaKLemming. 1871--73.">ST ok synis KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 155. " han hafdhe hugnadh aff hans (vinqviKLemming. 1871--73.">STens) lukt oc syn" ib 2: 135. " luKLemming. 1871--73.">STelica thinga lokt" ib 3: 183. KLemming. 1862.">Al 6501, 7340. " hans yrtta loka skKLemming. 1862.">Al flyta" KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Ber 182. " the villo at ämuäl skulle ey loktin koma vidh hans näsa" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 157. " kände fadherin loktina aff KLädhomen" MB 1: 215. " dactilus hawir vndarlika lokt" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 132. slo ther vt sua ärlikin lokt Pa 20. " af thöm gik sua dyyr oc ärlikin lokt" ib. " for the dyro loktena som han kände" KL 103. " tha wthgangher en ypPaKLemming. 1871--73.">STa lwkt" PM XXIX. " kände faþeren sötaKLemming. 1871--73.">STa luct vt ganga af barnsens härbärghe" Lg.">Bu 525. " annan laghþo þe ok nakin Lg.">Bundnan i blötaKLemming. 1871--73.">STo siäng þär (fughla) sungo i sötaKLemming. 1871--73.">STe lukt" ib 402. " sööt lokt dragx lutelica til hiärnan gönom näsana" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 99. Lg.">Bil 87, 251, 274, 283, 285. KL 42. Lg 468, 473. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 151. KLemming. 1862.">Al 5867, 6832. Lgren. 1875.">LfK 244. giwer aff sik godha lokt oc rök MB 1: 480. ib 126, 214. KLemning. 1860. SFSS.">Bo 37. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 66. " atirtäpto sina näsa for ondo luktinne" KL 126. " kände hon. .. onda lokt" VKR XVIII. Lg.">Bil 468. KLemming. 1860.">Gr 280. Pa 20. KL 22, 278. mz. .. wärKLemming. 1871--73.">STe lokt ib 58, 121. ib 126, 226. Lgren. 1875.">LfK 182, 219, 229. widh rothna lukt Lg.">Bil 316. KLemming. 1860.">Gr 273. " wt af thöm brunnenom gik en rädhelica KLemming. 1871--73.">STor rökir oc KLemming. 1862.">Aldra fulaKLemming. 1871--73.">STa lokt" Pa 18. rutit wädhir hulkit som mz sinne fulo lokt vtsläkke ofta manKLemming. 1860.">Gra manna liijff KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Dikt) 249. rutit köt hulkins fulo lokt ängin format at thola KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 71. KL 23, 62, 87, 259, 278, 291. Lg 473. KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Ber 207, 211. thu. .. format ey thola hans anzKLemming. 1871--73.">STygga lokt ib 80. " kranc luct" MB 1: 492. smittadh mz nakre röto älla onde lokt KLemming. 1860.">Gr 292 (jfr 424). MB 2: 307. - Lg.">Bildl. äre godha manna bönir brinnande i gudz älskogha i thera hiärta, oc giwa gudhi söta lokt MB 1: 370. " thera KLemming. 1871--73.">STrupe är vppen KLemming. 1860.">Graff aff hulkom verKLemming. 1871--73.">STa gudlica ordha lokt vprykir" MP 1: 19. hälKLemming. 1860.">Gra manna äptedömis godh lokt KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 125. tha siälin hän kännir fatikdomsins lokt KLemning. 1860. SFSS.">Bo 116. " goz lifwirnis lokt" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 179. ib 386. " minna dygdhKLemming. 1862.">Alwkt" KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Ber 8. " gudhi vardhin thakke hulkin. .. oppinbara sinna vidhirkänno lukth (odorem) vm os" MP 2: 116. androm ärum wi dödzsins lokt (odor).. . ok androm ärum vi lifsins lukt ib.
lukt
3) odoratus, lukt, lutsinne. haffuir tw miKLemming. 1871--73.">STh lwthena KLemming 1--10. 1883--86.">LB 7: 78. " thra lokt mz hulke the loktadho wärlDinna luKLemming. 1871--73.">STelik thingh" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 151. aff likamins sinnom, som äre syyn oc hörsl, lokt, smak oc hannan MB 1: 42. " mz war fäm sinne mz hörsle oc sinne oc godho minne mz smak oc thäff oc godhe lukt" KLemming. 1862.">Al 7185. " tha wardher siällfwer gudh. .. loktenne sötaKLemming. 1871--73.">STa bKLemming. 1862.">Alasmus Lgren. 1875.">LfK 127. "KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Ber 232. - Jfr vällukt.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • lucht.
  • lokt KL 22, 23, 42, 58, 62, 87, 121, 126, 226, 278, l291; Bo 37, 116, Gr 273, 280, 292 ; Bil 87 ; Pa 18, 20 ; MP 1: 19, 2: 116 ; VKR XVIII ; Bir 1: 66, 71, 132, 151, 155, 179, 386, 2: 99, 125, 3: 183, 4: (Dikt) 249; Lg 473 ; Al 6832 ; MB 1: 42, 214, 370, 488 ; Ber 80, 182, 207, 211 ; LfK 182 ;
  • loktin Bo 157 ; Ber 232 ;
  • loktina MB 1: 215 ;
  • loktena KL 103 ; Bo 157 ; " loktenne " LfK 127.
  • loct Bil 274),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚢᚴᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back