Luna

Old Swedish Dictionary - luna

Meaning of Old Swedish word "luna" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

luna Old Swedish word can mean:

luna
eg. måne, månskifte.
luna
1) tidpunkt, stund. " hertoghin kom rät i then luna som konungin wile til bordz gaa" Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 2577. " ey reedh han wt i bäre lunw än ater kom han med rödhe krwnu" ib 2782.
luna
2) sinnesstämning (fattad ss skiftande och ombytlig), infAll. " nw ära gudha ij the lwn at the wilia hämpnas a os" Al 5638. en tyma fiöl them en then luna at the brändo wp sightuna Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 480.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • luno fal
  • luna- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚢᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
➞ See all works cited in the dictionary

Back