Lunder

Old Swedish Dictionary - lunder

Meaning of Old Swedish word "lunder" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lunder
lund. " vpfoor j en lund. hwar faa trä waro" RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 231. ib 232. " ij een grönan lwnd" Iv 2080. ib 2478. RK 1: 3011. " kroppana hengdis j en lithen lwndh när mönstret" PK 225. ib 236. MB 2: 148. - i ortnamn. in lundby SD 1: 722 (1275-92). de lund ib 2: 21 (1287). curiam fröslundir ib 49 (1288). " in predicta curia frøslundum ib. Jfr ekelunder. "

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -ir. -ar: lwndha MB 2: 148),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚢᚿᚦᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
PK
Sveriges Krönika (vanligen kallad den prosaiska). I Småstycken på Forn Svenska.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back