Lusta

Old Swedish Dictionary - lusta

Meaning of Old Swedish word "lusta" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lusta Old Swedish word can mean:

lusta
1) hava lust el begärelse till. allo thy, som nokot syn lustas, äller astundas kan Mecht 244. - opersonl. med dat. sidhan han hafvda the helgha gafwa. tha lust hanom egh lenghar j wärld lwära SvRimd 49. " o tu hymmeriki. .. alt thet j tik hafuandes thet nagrom kan lysta" J Buddes b 168.
lusta
2) förlusta, förnöja. " ffager tingh losta hoghen JMPs 505. - (?) ther j bland stodo kosteligen belethe aff sten, ther man see oc skoda losta matthe (que intuentium apectiBus alludebant)" Troj 39. - refl. lustas. !) hysa lust el. begär. the (ɔ bina) ätha thär aff swa förgiorogth swa lostandis äffthe winthren PMSkr 301.
lusta
2) förnöjas, finna lust el. nöje med inf. gether lostas bitha skoghen oc qwista Pskr 217. oxa oc kör lostas mästh ätha thär skogher är oc byske ib 218. Jfr for-, väl-lusta.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -as PMSkr 217, 218 ;
  • -andis ib 301.
  • lysta J Buddes b 168. impf. lust SvRimd 49 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚢᛋᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
J Buddes b
Jöns Buddes bok. Utg. genom O. F. Hultman. 1895.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
SvRimd
Två Svenska Rimdikter från medeltiden. I Småst på Fsv.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back