Lusta

Old Swedish Dictionary - lusta

Meaning of Old Swedish word "lusta" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lusta Old Swedish word can mean:

lusta
1) hafva lust el. begärelse till. han thörstir oc lustir kötzsins lysta (sitit voluptatem carnis) KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 115.
lusta
2) förlusta, förnöja. " thän lusten som thik lustadhe" KL 86. " hulkin som lutsta hans öghon" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 42. skal thik enkte swa mykyt lusta ok lät thik aat ängo swa mykyt lusta som at vara när varom herra ib 102. lusta the (kryddorna) smaken ib 133. " änkte lustade thik vtan gudh" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 177. " jak gaff thom frälst siälfs vald oc vilia at vtuälia huat thom lustir (delectat)" ib 2: 127. " mer lustadhe mik at läggia synda byrdhe til synda än läta syndena mz bätyringh" ib 1: 354. " sangin i kirkionne. .. lystar ostadhwgha och thwnga" Ber 139. KLemning. 1860. SFSS.">Bo 134. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 47, 139, 251, 338, 357, 2: 47. Ber 127, 141. Su 392. - abs. dactilus hwars sötme mykit lustar KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 179. ib 301, 2: 328.
lusta
1) hysa lust el. begär. lustas iak äpte thy han värdoghas mik gifwa Ber 200. - opersonl. med dat. honum ledhi vidhir gudhelikit äruodhe ok lustas til sit licamlikit gagn KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 249.
lusta
2) förnöjas, finna lust el. nöje. mer lustadhis iak vm iak hafdhe nakot j kostonne än vm iak hafdhe nakot gifwit mz minne eghne hand KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 353. " han gat ey lustaz j skörlimnadh" ib 2: 179. lustadhis. . i sinom orenom thankom KL 209. vm thu lustas i nakro andro än thinom gudhi KLemning. 1860. SFSS.">Bo 47. ib 2, 102. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 37, 2: 314, 3: 225. VKR IX. MD 131. Ber 101, 139, 141, 165, 166, 168, 172 o. s. v. tha var konungen alzthingx gladhir oc lostadhis i sik, badhe afff hans gafwon, oc Sua aff hans liofva oc stora kärlek Ansg 227. " lustadhis mykit aff thera sang" KL 117. then som lustas af hedhrenom KLemning. 1860. SFSS.">Bo 94. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 6. Ber 231. mz hulko siälin lustas Suasom af bäzsta kost KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 119. lustadhos at thula them ib 1: 274. ib 3: 127. lystas (delecatur) at lifwa ensammom gudhi Ber 114. - Jfr forlusta, samt vullustande, äfvensom lysta.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
 • losta: -in Ber 127 ;
 • -as Bir 2: 314 ;
 • -adhe Su 392 ;
 • -adhis Ansg 227.
 • lysta Fl 1370 ;
 • -ar Ber 139, 141 ;
 • -as Bir 3: 127 ; Ber 144 ;
 • -oms ib 139 ;
 • -adis MD 131.
 • lustir Bir 2: 115, 127),
 • lusta sik , förlusta sig, roa sig. thu thik mz blomster lysta ma Fl 1370. refl.
 • lustas ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚢᛋᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Ansg
Vita Sancti Anscharii per S. Rembertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back