Luste

Old Swedish Dictionary - luste

Meaning of Old Swedish word "luste" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

luste Old Swedish word can mean:

luste
L.
luste
1) cupido, libido, lust, begär; vanl. begär till det som är otillbörligt och särskildt till vällust, lusta. lusta the (kryddorna) smaken oc vptända lustan KLemning. 1860. SFSS.">Bo 133. " i KLemming. 1862.">Allom losta haffwin i atirhKLemming. 1862.">Ald" KLemming. 1862.">Al 7073. ib 7095. " lätter ok lös til KLemming. 1862.">Allan lusta" Bil 116. " Ber 231. späk tin lusta" KS 23 (57, 25). ondr luste ib. " til fulan lusta" Bil 263. " tha naturlikin luste kradhe kötit" ib 885. " släkte naturlikan losta ib. kötlikir luste" ib 922. KL 86. " iak. .. fulkomnadhe min sköra lusta" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 354. (släkto) huars mans syndoghan lusta Bu 10. " af giri ok lusta likamans ib 183. "ib 142. KS 3 (6, 3), 13 (31, 14). återbrytr i mannenom KLemming. 1862.">Allan huxens ok liamens girughan ok qumelikan lusta ib 19 (48, 21). iviruätes luste tel mat ok öl Bu 185. " licamens oquämelike loste til skörlifnadh" MP 1: 13. " sidhan människonne drghir lust til hedhrin" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 95. " luste til at vara forman (domindandi libido)" ib 67. " han hafdhe swa mykin losta til thera blodh oc dödh" MB 1: 268. " viste sidhan KLemming. 1862.">Aldre hwat luste var til synd" Bil 794. " visdomsins luste oc astundan (scintiæ appeitus) röfwadhe af mannenom odödhelikhezsins äro" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 97. bran til qvinnona lusta (in concupiscentiam femellæ) KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 75. " i lusta weruldlika tinga" KS 19 (48, 21).
luste
2) deletacio, lust, njutning, nöje. guz orþä äru siKLemming. 1862.">Alenna föþa. som hänne giua himirikes lusta (nos cælestium amore delectat) Bu 186. " äuärdhelikin hughandhir ok luste äru i thinne höghro hand" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 230. " hawer fulkomin losta oc glädhe" MB 1: 74. ib 128. " är mik lute at wara mz rene människio" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 219. KLemning. 1860. SFSS.">Bo 88. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 250, 274, 278, 2: 51, 183. " at them änkte bristir til thera nytto ok losta (voluptatem)" ib 3: 328. " thin gudhelike luste (delectatio)" ib 1: 177. Su 392. " KLemming. 1862.">Alz lusta glädhi fulstoplikhet (plenitudo omnis delecationis)" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 95. " värildz goz luste (teMPorKLemming. 1862.">Alium KLemning. 1860. SFSS.">Bonorum delecatio)" ib 2: 217. haua. .. syndena j lusta (in delectatione) KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 96. - voluptas, sinlig el. kötslig lust, vällust. lustin (voluptas) är mörkastofwan. .. lystilsen (oblectamentum) pinona Ber 231. " atir hKLemming. 1862.">Allir sin licamma af matz oc druKS lusta (voluptate ciKLemning. 1860. SFSS.">Borum)" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 62. stunthir är skörlifnadzsins loste MP 1: 311. saman komo the kötlika ey af nakors lusta giri (ex concupiscentia KLemming. 1862.">Aliqua voluptatis) KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 23. " lustin (voluptas) war dödhir j them" ib 22. " forsmande kötsins lusta (voluptatem carnis)" ib 2: 62. ib 1: 6, 278, 2: 115. licammans luste som ändas mz (sorgh) Bil 109. - Jfr BuKS-, hedhers-, kiöt-, kiöts-, mat-, qvinno-, skör-, synda-, värulds-luste.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • lvsta (nom.) MD 1243.
  • loste MP 1: 13, 112, 311 ;
  • -a Bil 885 ; MB 1: 74, 128, 268 ; Bir 2: 51, 3: 328 ; KS 13 (31, 14) ; Al 7073, 7095, Su 392.
  • lyste: -a Bir 2: 115),
  • lusta gardher
  • losta- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚢᛋᛏᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back