Lustelika

Old Swedish Dictionary - lustelika

Meaning of Old Swedish word "lustelika" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lustelika Old Swedish word can mean:

lustelika
1) med lust, med nöje el. välbehag, villigt. skudhar thera handa lustelica Bo 17. ib 112. Bir 2: 25, 38. " han hördhe lustelicare oc hällir världinna godhuilia oc älskogha än gudz älskogha" ib 3: 106. ib 275.
lustelika
2) på ett förnöjande el. behaglit sätt, angenämt, ljufligt. hwat fulcomlica. gudhelica ok lustelica han läre thöm Bo 178. " glädhias oc frygdhas i the höghtidhinne lustelica oc älskelica" ib 223. thin ordh. .. smaka lustelika j munnenom Bir 1: 267. ib 3: 237. MB 1: 366. - Jfr olustelika.

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • lostelika MB 1: 366.
  • lystelica Bir 2: 25 ;
  • lystelicare ib 38),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚢᛋᛏᚽᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back