Lusteliker

Old Swedish Dictionary - lusteliker

Meaning of Old Swedish word "lusteliker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lusteliker Old Swedish word can mean:

lusteliker
1) cupidus, hysande lust el. begär, begärlig. lystelikare til iltz KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: (Cod. B) 532.
lusteliker
2) delectabilis, som väcker lust el. njutning. ljuKLemming. 1844.">Flig, angenäm. giuar han þik. .. lysteleck (för lysteleckt) lius for nata mörk Lg.">Bu 489. " in ga j thän lustelika stadhin som kallas Paradiis" Pa 21. äta. .. lostelikan mat KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 112. " i losteliko badhi" KL 316. " hwat lostelikit ok lioft Var thz ordhit" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 76. " forsma thässa wärdinna lastelik (för lastelik) thing (prospera mundi)" KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Ber 126. KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 33, 160, 366, 434. Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 27 (67, 29), 41 (106, 44), 60 (150, 66), 60 (151, 66). MP 1: 28. KLemning. 1860. SFSS.">Bo 126. 134. KLemming. 1860.">Gr 275, 276. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 26, 35, 43, 101, 151, 267, 278, 290, 337, 397, 2: 84, 3: 49, 275, 391. KLemming. 1844.">Fl 1372. Va 3, 11, 24. Lg 811, 812. KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Ber 166, 167. KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 327. Lg 3: 710. Su 392. " sööt är liwsith oc lostelikt öghom at se solina" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 130. " hulka iak skaPadhe. .. mik lustelika" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 62. - Jfr olusteliker.
Alternative forms or notes:
 • lustelikin MP 1: 28 ; Ber 200 ; Bir 1: 267, 290, (n. pl.) 3: 49; -likit Bo 134 ; Bir 1: 278, 2: 84.
 • lusteligh: -lighom MB 2: 327.
 • lustelig: -ligast Lg 812.
 • lusteligin: -ligit Va 3. lusteligen (ack. sing. m.) ib 11, 24.
 • losteliker: -likt MB 1: 130, 160, 434 ;
 • -likan ib 112, 336 ;
 • -lica Gr 276 ;
 • -liko KL 316 ; MB 1: 112 ;
 • -likasta ib 1: 434 ; Lg 3: 710.
 • lostelikin: -likit Bo 76 ; Su 392.
 • losterliker: -likt MB 1: 33.
 • lysteliker: -lik Fl 1372 ;
 • -likare MB 1: (Cod. B) 532.
 • lystelecker: lysteleck Bu 489.
 • lystelikin: -likit Gr 275 ; Bir 3: 391.
 • lysteligen: -ligeth Lg 811),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚢᛋᛏᚽᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
➞ See all works cited in the dictionary

Back