Luster

Old Swedish Dictionary - luster

Meaning of Old Swedish word "luster" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

luster Old Swedish word can mean:

luster
1) lust, benägenhet. " nödh är iw enga koster annath är wili ok annath är loster" Al 1970.
luster
2) lust, nöje, njutning. thu giffwer thino liffwe Allan lost Al 6578. " jämbradhe sich sara aff engin lost" RK 2: 3997. - Jfr lust.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚢᛋᛏᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back