Lustogher

Old Swedish Dictionary - lustogher

Meaning of Old Swedish word "lustogher" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lustogher Old Swedish word can mean:

lustogher
1) hysande lusta el. begär, lysten, begärlig. lustuger at hänna likama Lg.">Bil 425. " lostoghare til iltz" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 46. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 116.
lustogher
2) villig, redoKLemning. 1860. SFSS.">Bogen. ther af warda the lätte ok lustughe til andra åthäua KLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 42 (109, 45). " redhoKLemning. 1860. SFSS.">Boin at thola oc vndirgaa al thässe thing mz lostoghom vilia (libenti voluntare)" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 344.
lustogher
3) glad, vid GOdt mod, liflig. lostoghe män oc wäl hele KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 128. " war mykyt kater oc lystogher man" BK 207. JP 43. " vnge oc lustughe män" Lg 3: 197. " ärafwl och lwstog i äwärdhelikom hwgnad" Lgren. 1866.">Ber 124. " gladhare oc lustoghare" Su 279. lostoght (vividum) hiärta ib 385. Lgren. 1866.">Bertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.">Ansg 251. KLemming 1--10. 1883--86.">LB 7: 178.
lustogher
4) ljuflig, behaglig, angenäm. " gladh ok lustogh (jucunda et delectaLg.">Bilis) var vaar vmgang" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 212. än thot thänne wä´ghin är nakot thunger j vphoweno tho är han. .. lustoghir j framgangenom KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1. 43. lostugh hwila ib 3: 367. " j feta och losogha hiordmarka" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 408. GO 881. Su 339. Lgren. 1866.">Ber 278.
lustogher
5) lockand, förförisk. swiKLik oc lustogh (illecebrosa) giri KL 193.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • lustugher: -ughe KS 42 (109, 45) ; Lg 3: 197.
  • lustuger Bil 425.
  • lustig LB 7: 178.
  • lostogher: -oghe MB 1: 128 -ogha Bir 1: 116 ; MB 2: 408 ;
  • -oghan Su 399 ;
  • -oghom Bir 3: 344 ;
  • -oght Su 385 ; -ot (för -oght) Ber 278 ;
  • -oghare MB 1: 46 ; Su 399.
  • lostugher: -ugh Bir 3: 367. lystogher),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚢᛋᛏᚮᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Ansg
Vita Sancti Anscharii per S. Rembertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
BK
Margaretæ de Sancta Birgitta Chronicon. Ed. E. Rietz. 1844.
JP
Svensk Järteckens Postilla. Utg. af E. Rietz. 1850.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
➞ See all works cited in the dictionary

Back