Luta

Old Swedish Dictionary - luta

Meaning of Old Swedish word "luta" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

luta Old Swedish word can mean:

luta
1) med prep. till. " böghdho sik oc lutto all til hänna" ST 396. böja sig (under), vara undergifven el. underdånig. med prep. undir. skulom wi luta (Cod. A bugha 229) vnder thit wald (Subjiciemur, ditioni tuæ) MB 1: (Cod. B) 549. - (?) i ordom leetha the opta luthe STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 3002.
luta
2) trans. " luta, böja. hafdhe iak ey swa mykit. .. at iak matte mit hofwdh. .. STydhia älla luta til" Su 401. luta. .. örat til min ok akta mina bön Bo 184.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • lutte Bo 7, 152.
  • lwtte ib 173.
  • lwthe Lg 3: 74.
  • lwtadhe MB 1: 188.
  • lutade Di 249. pl. lutto ST 396.
  • lutadho MB 1: 230, (Cod. B) 490. part. pret. lutter, se framlutter, nidherluta. imperat. luta Bo 184),
  • luta sik , luta sig, böja sig. lwtte sik vidhir brystit a varom herra Bo 173. " lwthe sig til wars herre brysth" Lg 3: 74. " han sik til hänna lööt" Al 183. " lutad sik öffuer bordith" Di 249. - bildl. the til nadh ok miskundh segh wiliä luthe MD 42. luta nidher, luta ned, böja ned. the sta oc luta nidhir howdhin Bo 178.
  • luta sik nidher , luta sig ned. lutte han sik nidhir Bo 7. ib 152, 174. Jfr nidherluta. - Jfr framluter.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚢᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back