Luter

Old Swedish Dictionary - luter

Meaning of Old Swedish word "luter" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

luter Old Swedish word can mean:

luter
L.
luter
1) lott (som brukas vid lottkastning). kennoms wy. .. oss giort haffua eth. .. skipte meth loot oc lagha kaffla. .. wm alt thet afflinga gotz SD NS 3: 504 (1419). ib 505 (1419). Vg Fornmt I 6-7: 23 (1455). Samling till kungsådreinstitutets historia utg. av K. G. Westman. 1920.">AktKungsådr 21 (1470-86). tha togo sigh xij men före ok gick o lothe kaste them loth ok laga kaffla sin i mellom Uppl LagmanSDomb 82 (1493). Jfr kafle. 2) lott, del, andel, arvedel, arvslott, det som tillfaller el. tillkommer ngn. kiännis jak mik haua vplatit. .. pätäre klämäzsoni min lutt i toläbro quärnum SD 6: 358 (1352). " wplitom honum alla lwth och dela, hwar äpther thy som han är äghende oc arfftagande äpter katerina" Svartb 186 (1385). ärna mik. .. luth aff iorderikis godhz, swa mykith jak maa mith liff mädh bärgha SvB 309 (omkr. 1500). 3) lott, ställning, öde. tho hafdhe then hedhne wärre lotin i thy widher skipte Prosadikter (Karl M) 271. thu gafft oss thinna äwinnelikhetz looth ok del SpV 479. 4) lika del, lott (hälft, tredjedel o. s. v.). tha (ɔ efter Adams brott) tappadhe solen sina siäx lytir oc thän siwnda behiolt hon SvKyrkobr 81 ., - thiäna til luta, tjäna mot andel i avkastningen av ngt. taker skiparen batzmännena mädh sigh til ath tyäna j skipeno til lota, swaa ath the skwla haffwa del aff skipsens winnigh PMSkr 89. " latha skip til lotha ib. "ib 90. 5) del, stycke, avdelning. - stycke, bit. jak wil fly edher lyyter aff mässingstraadh äller naglar til ath fästa remana mz (på ett bokband) Saml. 24: 144. 8) gång (för att uttrycka ett mångfaldigande). nw sa olofernes här myklan som hundrada lutum waro snarare än diwr thz som reen heter Prosadikter (Karl M) 321. - Jfr attund-, fiärdha-, fiärdhungs-, fämta-, lands-, manz-, siätta-, siäxtande-, skiptis-, systor-, thridhiiungs-, up-, ägho-, äng-, ärfdha-, ärve-luter, ävensom halflutis, tvälutis.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • lut.
 • lutt SD 6: 358 (1352). loth Uppl Lagmansdomb 82 (1493). lodh AktKungsådr 21 (147086, daniserande). loot SD NS 3: 504 (1419).
 • looth Vg Fornmt I 6-7: 23 (1455). med art. lotin Prosadikter (Karl M) 271. pl. ack. lwth Svartb 186 (1385).
 • lytir SvKyrkobr 81.
 • lyyter Saml 24: 144.
 • lot (h)a PMSkr 89 f. Se Sdw 2: 1262),
 • *luta by
 • lota bij )
 • *luta skip
 • lota- )
 • *luts fal
 • lutz fal )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚢᛏᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
AktKungsådr
Aktsamling till kungsådreinstitutets historia utg. av K. G. Westman. 1920.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
Saml
Samlaren. Tidskrift utgifven af Svenska Literatursällskapets arbetsutskott. 1880 o. följ.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
Uppl Lagmansdomb
Upplands Lagmansdombok 1490--1494. Utg. af K. H. Karlsson. 1907. SFSS.
Vg Fornmt
Vestergötlands Fornminnesförenings tidskrift. 1869 o. följ.
➞ See all works cited in the dictionary

Back