Lutlös

Old Swedish Dictionary - lutlös

Meaning of Old Swedish word "lutlös" (or lutløs) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lutlös (lutløs)
L. utan del (i), i saknad (av), fri (från). med gen. temeritas är skälinna lootlös (rationis expers) näsodiärfs hogxsins osidhelika wtlop SpV 140. - med prep. af. rena böner som wtgaa aff reno hiärta oc äru löthlöse aff syndom Mecht 352. GU C 20 (hand 2) s. 15, 17, 49.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so lutlös may have also been written as lutløs

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • lot-.
  • loot-.
  • löth-.
  • -löss. -löös(s)

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚢᛏᛚᚯᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back