Lutlös

Old Swedish Dictionary - lutlös

Meaning of Old Swedish word "lutlös" (or lutløs) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lutlös (lutløs)
L. utan del (i), i saknad (af), fri (från). med gen. skäla lutlös (expers rationis) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 152. " lutlös hwaria synd" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Dikt) 226. hans blodher vari offwir hans huffwodh oc wi skulom thäs lotlösa (nos erimus alieni; utan skuld dertill) wara MB 2: 7. - med prep. af. vardha lotlös af thy gudh hafhe oppinbarat STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Gr 302. " lutlöse af allom ilzkofullom þankom" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 182. ren oc lutlös. . af hwarre smitto ok syndh STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 29. biscopin warhir ey lutlöös af (immunis a) hans synd ib 311. ib 62, 177, 2: 88, 125, 239, 4: 54. ST 208. STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 13, 28. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Ber 21, 31. Su 175, 260. äST thu fräls oc aff allo kirkionna bandom lotlös (immunis) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 16. " jac wil vara meenöös oc lötlöös aff tässa rätwisa mantzsins dödh oc blodh" MB 2: 379. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 384. hon är lotlös ok skild vidh al wärldzlik aSTunDilse Su 410. - abs. oanSTaSTd, icke läSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Grad. om hon lotlöös (immunis) slipper fraa honom MB 2: 166.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so lutlös may have also been written as lutløs

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • lutlöös.
  • lotlös.
  • lottlös: -löse Su 260. lotlöös.
  • lötlös: -lösa Ber31),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚢᛏᛚᚯᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back