Luva

Old Swedish Dictionary - luva

Meaning of Old Swedish word "luva" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

luva
mössa. FOVkl 216. ATb 2: 66 (1476). iii!UDDA_TECKEN? 3 1/2] dwsijn dwbladhe lwuor GPM 2: 215 (1506). Jfr qvinno luva.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • luffwa )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚢᚠᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
FOVkl
Tvänne stadgar rörande förbättrad observans inom Vadstena kloster. I Småst på Fsv.
GPM
Gamla papper angående Mora socken. II. Arvid Siggessons brevväxling. Utg. av L. Sjödin och A. Pers. 1932.
➞ See all works cited in the dictionary

Back