Lybisker

Old Swedish Dictionary - lybisker

Meaning of Old Swedish word "lybisker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lybisker
LyBSk, från Lybeck. före threttiwghw libyska mark SD NS 1: 61 (1401). BSH 5: 25 (1504). clxxv (175) marker lybischa SJ 49 (1430). " thet lybiske skipith" BSH 5: 14 (1504). ib 388 (1510). FM 428 (1509). HSH 18: 42 (1496). " the lybeske köpmen" ib 20: 96 (1507). thet lubzke sendebud BSH 5: 220 (1507). the lyBSke ib 224 (1507). ib 117 (1506). FM 428 (1509), 486 (1510), 596 (1513). - n. tyg från Lybeck. vnam cappam lybist grath SD 4: 105 (1329). " en aln. .. grat lybist" GS 51 (1450).

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
 • libysker.
 • lybesker: -eske HSH 20: 96 (1507).
 • lybbesker: -eska BSH 5: 388 (1510).
 • löbesker: -eske FM 428 (1509).
 • lubesker: -eske HSH 18: 42 (1496).
 • lubescher: -esche BSH 5 117 (1506).
 • lyskber: lybske ib 25 (1504), 224 (1507).
 • lubzker: -e ib 220 (1507); FM 486 (1510).
 • lübzker: -e ib.
 • libzker: -e ib 596 (1513).
 • lybist SD 4: 105 (1329); GS 51 (1450)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛦᛒᛁᛋᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
GS
Några Gambla Stadgar [såsom bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
➞ See all works cited in the dictionary

Back