Lybisker

Old Swedish Dictionary - lybisker

Meaning of Old Swedish word "lybisker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lybisker
lybsk, från Lybeck. firatigi lybiskä gyldene Svartb 190 (1385). c (100) mark lybiska Konsthist. sällsk. publ. 1916 s. 34 (1457-59). JTb 40 (1463). testament. .. effter tybz lagh SJ 2: 192 (1491).

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • lubesker: -e SSkb 117 (1503-04). lybz (n. pl.) SJ 2: 192 (1491)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛦᛒᛁᛋᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
JTb
Jönköpings stads Tänkebok från 1456--1548. Utg. af C. M. Kjellberg. 1910--19. Bilaga till Meddelanden från Norra Smålands Fornminnesförening h. 2--5.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
➞ See all works cited in the dictionary

Back