Lydhaktogher

Old Swedish Dictionary - lydhaktogher

Meaning of Old Swedish word "lydhaktogher" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lydhaktogher Old Swedish word can mean:

lydhaktogher
1) lydaktig, lydig. " en lydactog, tro oc wälweligh almwge" BSH 4: 268 (1501). " at i äre lydhachtoge edra biscopper" SOm bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.">GS 70 (1491).
lydhaktogher
2) förpligtad, förbunden. äre samma guldzmetz companij beplichtige ok lydhachtige at wara tess tienistachtige SO 156.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • lydhachtogher.
  • lydhachtig )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛦᚦᚼᛆᚴᛏᚮᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
GS
Några Gambla Stadgar [såsom bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
➞ See all works cited in the dictionary

Back