Lydhin

Old Swedish Dictionary - lydhin

Meaning of Old Swedish word "lydhin" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lydhin
lydig. " haua lydhän ok vilioghan almogha" KS 56 (142, 62). ib 78 (192, 85). med dat. warin lydhne allom förmannom KS 64 (159, 70). ib 15 (37, 16), 77 (190, 84), 77 (191, 84). - Jfr olydhin.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛦᚦᚼᛁᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Back