Lyfte

Old Swedish Dictionary - lyfte

Meaning of Old Swedish word "lyfte" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lyfte Old Swedish word can mean:

lyfte
L.
lyfte
1) löfte. " lofua. .. thry lyffte" VKR 6. " jlla hiölt han sit löfte tha" RK 2: s. 345. ib 5893, 1: LRK s. 231. MB 2: 25, 108. PM 14. juthe löpthe (d. v. s. hållande af gifvet löfte, ordhållighet) ok inghen saan findz nw sköt medh nagan man MD (S) 265.
lyfte
2) ansvar, borgen. " jak säther mik i lyffe för tässa siälena" Lg 3: 414. " war gudz tiänirska mykyt omsörgheliken om the siälena som hon gik i lyffte före ib. - Jfr hand-, hionalags-, klosters-lyfte. "

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • lyffte VKR 6 ; MB 2: 25, 108 ; PM 14 ; Lg 3: 414. lypte, se hionalags-, klosters-lyfte. löfte RK 2: s. 345. löffte L.; RK 1: (LRK) s. 231.
  • löpthe MD (S) 265.
  • loffte RK 2: 5893),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛦᚠᛏᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back