Lyfte

Old Swedish Dictionary - lyfte

Meaning of Old Swedish word "lyfte" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lyfte Old Swedish word can mean:

lyfte
och f.? L.
lyfte
raul nielson bilaten pa j mark för lyffte ellir och karlen i rättin om odnzdag ATb 2: 23 (1473). ib 27 (1474). skulo the STaa i for:na liffte till pinsdaga STb 1: 87 (1477). sagdo hanis hogben, claus kökemeSTare. .. sik vtaff lyfftidh ib 105 (1477). ib 188 (1478) , 398 (1482), 2: 347 (1489). thenne gingo i löffte for drengen JTb 79 (1490). STb 2: 530 (1491), 3: 80 (1493). ix fat jarn som forna anders och jeppe ginge raffwall swantes foghete j lyffte fore ATb 3: 1 (1493). STb 4: 182 (1508).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • lyffte ATb 1: 304 (1469)
  • lypte ATb 2: 27 (1474) ; SpV 109.
  • löfte: -it Prosadikter (Barl) 93.
  • löffthe JTb 79 (1490).
  • lufthe Saml 24: 148. lupt(h)e STb 2: 347 (1489), 530 (1491), 3: 80, 110 (1493), 4: 182 (1508). liffthe STb 1: 87 (1477), 188 (1478), 398 (1482); Kyrkohist Årsskr 20: 345 (1502) ; Troj 46 ;
  • -ed ib 259 ),
  • *lyftes silver?

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛦᚠᛏᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
JTb
Jönköpings stads Tänkebok från 1456--1548. Utg. af C. M. Kjellberg. 1910--19. Bilaga till Meddelanden från Norra Smålands Fornminnesförening h. 2--5.
Stb 2
Stockholms Stads Tänkeböcker 1483--1492. Utg. genom G. Carlsson. 1921--44.
➞ See all works cited in the dictionary

Back