Lygdh

Old Swedish Dictionary - lygdh

Meaning of Old Swedish word "lygdh" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lygdh
lögn. "thu skAl fly Alla lygdh" MB 1: 340. Bu 78, 101. Bil 336. MB 1: 10, 276. Fr 620. MD 193. Al 2596, 2736. RK 2: 4266. JFr ly ghn.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • lygh Bu 78 (i rimsl. m. bygd), 101. lyg RK 2: 4266),
  • lygdha röst ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛦᚵᚦᚼ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back