Lyghnaktogher

Old Swedish Dictionary - lyghnaktogher

Meaning of Old Swedish word "lyghnaktogher" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lyghnaktogher
lögnaktig, osann. " sätther enghen tro til naaken lögnachoghä rycthä" FM 214 (1504). lygnaffige articulos BSH3: 284 (1470). lögnacktigh rickthe ib 5: 63 (1505). löngacktig tidende ib. " lyngaffigh tall" ib 137 (1507). FM 503 (1510).

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • lygnafftig.
  • lyngagtidh (n. pl.; för -igh) FM 503 (1510).
  • lyngafftig.
  • lögnachtogher.
  • löngacktigh.
  • löngacktig )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛦᚵᚼᚿᛆᚴᛏᚮᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
➞ See all works cited in the dictionary

Back