Lykt

Old Swedish Dictionary - lykt

Meaning of Old Swedish word "lykt" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lykt
slut. "thz war alt wel komit til lykt" RK 1: 1175. ib 2979, 2905. - (?) thet tyckes them ingelunde radh eller lykt wara BSH 5: 89 (1506). - Jfr ändalykt.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • lygt RK 1: 2905.
  • likt L.
  • lökt , se ändalykt),
  • lyktar vitni ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛦᚴᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back