Lypta

Old Swedish Dictionary - lypta

Meaning of Old Swedish word "lypta" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lypta
lyfta, upplyfta, höja. "lypte svärþet hiögt i väþret" Lg.">Bu 57. ib 6. KLemming. 1862.">Al 3881. löpte hona ängla högth gen himnum Lg.">Bil 271. lypte händer til himils ib 159. MB 1: 181. " lypot hännä aff sin häst" Iv 4833. " han loth sich lyfta til häst oc fra" RK 2: 2640. Di 29. " hulke som lypta mina hyrdhe" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 47. tha han (presten) lyfte gudz likama KL 30. ib 31. tha som lypt war (d. v. s. då hostian upplyftes) j messonne St 71. Lg 3: 25. - Lg.">Bildl. lypte pafen sins kärlex lusta fran KLemming. 1862.">Allo þem þingum þär äru liþande KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Avt) 179.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
 • lyfta RK 2: 2640 ;
 • -as KL 26.
 • löpta: oplöpta Bir 1: 264.
 • lypter MB 1: 122.
 • löpter ib 181, 302.
 • lyfte KL 30 ;
 • -is ib 31.
 • lyffte: -is Lg 3: 25.
 • löpte Bil 271 ; MB 1: 188, 248 ; Iv (Cod. B) 3175.
 • löffte Di 29.
 • lopte: -is MB 1: 389.
 • lypto löpto Al 3881.
 • lypter.
 • lypt Bir 3: 460.
 • löpte ib 2: 242.
 • löpth LB 2: 67 ),
 • lypta af ,
 • lypta bort ,
 • lypta in , lyfta in, bära in? vtan for the kyrkio som han hördhe först gudz likama lyftas in j KL 26.
 • lypta up ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛦᛕᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back