Lypta

Old Swedish Dictionary - lypta

Meaning of Old Swedish word "lypta" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lypta
lyfta, upplyfta, höja. "liffte hon sekin vppa min bak" SvRimd 44. jtem. .. bör honom (ɔ klickaren) ringe. .. tha messen lyffthes ÅK 61. " thaa thz vaare lift i varfru mässa" Saml 6: 176. j mässone nar gudz likame är lypther SVB 166 (b. av 1500-t.).

Part of speech: vb

Additional information: v. L.

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • lyftha ÅK 61.
  • löpta Prosadikter (Karl M) 256. lifftha HLG 2: 9 (1509). pres. lyffther PMSkr 536.
  • lyffte SvT 8.
  • lyffthes ÅK 61. liffthes PMskr 541. impf. löpte Prosadikter (sju vise m) 135. liffte SvRimd 44.
  • lypther SvB 166 (b. av 1500-t.). lyffter: -o ÅK 62.
  • lift Saml 6: 176 ),
  • lypta up , upplyfta. Prosadikter (Sju vise m) 135. Jfr uplypta.
  • *lypta sik up , höja sig, stiga. om vatten el. vätska. förwara ath aloe sig ekke lyffther wp oc löper affwer bräddana PMSkr 536. SvT 8. Jfr uplypta sik. - Jfr inlypta.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛦᛕᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Saml
Samlaren. Tidskrift utgifven af Svenska Literatursällskapets arbetsutskott. 1880 o. följ.
SvRimd
Två Svenska Rimdikter från medeltiden. I Småst på Fsv.
ÅK
Åbo Klockarelag. I Småst på Fsv.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back