Lyra

Old Swedish Dictionary - lyra

Meaning of Old Swedish word "lyra" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lyra Old Swedish word can mean:

lyra
1) lyra. " mz harpor oc liro" Lg 3: 687.
lyra
2) ? maLgra kraghar, lyror och noghre skörthor meth eth pantzer FH 4: 84 )1499).

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛦᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
➞ See all works cited in the dictionary

Back