Lysa

Old Swedish Dictionary - lysa

Meaning of Old Swedish word "lysa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lysa Old Swedish word can mean:

lysa
L.
lysa
1) lucere, lysa, skina. " dyra STena. .. hwars klarhetz skenaktoghet oc liws liSTe om natthen som dag" Troj 187. 4) illuminare, lysa, upplysa, giva ljus åt. eg. och bildl. lucifer. .. hwilkit naSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPn swa mikit tyddhe swasom liusförandhe, ällir androm lysandhe STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 5: 38. " tina helgo sidho saare. .. aff hwilko vt gik watn oc blodh oc liySTe longen blindha ögon" SvB 86 (senare h. av 1400-t.). hwilkin idhra som aSTunda see godha dagh kome lhiit oc han skal wardha lySTir (illuminetur) Hel män 107. 5) lägga i dagen, uppenbara, tillkännagiva, förkunna, lysa. äpthr thet at han ey hafde sin lagha lysninga vithne om forᵈᵃ heSTh oc ey lyST hanom pa radhSTugw ellir vidh kirkio som lagen gifwa tha ville the xii ekke väria honom ATb 1: 266 (1467). lysa bursprak STb 2: 9 (1483). om hon haffweri STulin thing witandis köpt gömt oc ey lyST, om hon haffuir tappat thing behallith oc ey lyST SvKyrkobr 359. JTb 85 (1505). - lysa el. kungöra överlåtandet av (ngt) åt (ngn). med ack. och dat. Se Sdw 2: 1262. raGUl bänktson. .. vpläth lySTe och heladhe bänkt skrädare een gaardh här i arbogha ATb 1: 244 (14669. ib 291 (1468) , 311 (1469), 2: 163 (1481). - lysa, avkunna lysning (till äktenskap). at enghin läghre äller j sängh ganghe mz sinne feSThe kwnu forän laghlica for them lyST är, oc the wiigd äru GUmmerus Syn-ST 44 (1425, vidim. från 1410). ÅK 62. SToria. 1816 ff.">HSH 16: 102 (1527). - lysa, offentligen förklara. med ack. och prep.-uttr. huilken thz forsumar eller ey göra wil then scal preSTher aff kirkio lysa ther til han sina thiend införthauer GUmmerus SynSTat 42 (1425, vidim. från 1410). Abbedval i Vkl 98. .. . lySTe them i ban Nio handl rör Vkl 235 (1445). thet breff som erchebispen lyser her STen til both och betring och hans medföliare for thet banndz mol som han giorde in pa the preSTegardar SToria. 1816 ff.">HSH 18: 147 (1497?, gammal avskr.). ellimatu lySTher aff kirkio GU C 20 s. 206. SToria. 1816 ff.">HSH 14: 88 (1529, Brask). - med två ack. tha lySTe ingenuall STadsscriffuare syth ingsile ogilth STb 1: 276 (1480). ib 4: 142 (1507).
lysa
6) STadga, påbjuda. " jndico. .. lysa oc oppabiwdha edicunt reges indicit feSTa sacerdos" GU C 20 (hand 2) s. 22. ib. - refl. lysas. 2) få ljus, upplysas. - opers. här hafuir iac warit blindir, nu lysis mik Hel män 141. - Jfr fore-, genom-, innan-, lagh-, thing-, up-, upa-lysa.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • liwsa GU C 20 (hand 2) s. 98; -as ÅK 62. pres. lyser. impf. lyste. liste Troj 187.
  • listhe ATb 2: 163 (1481).
  • liyste SvB 86 (senare h. av 1400-t.). part. pret. lyster. part.pres. lyandhe MP 5: 38 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛦᛋᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Abbedval i Vkl
Ordning vid abbedisseval i Vadstena kloster. I Småst på Fsv.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
Hel män
Helige mäns lefverne jämte legender och järtecken. Utg. af R. Geete. 1902. SFSS.
JTb
Jönköpings stads Tänkebok från 1456--1548. Utg. af C. M. Kjellberg. 1910--19. Bilaga till Meddelanden från Norra Smålands Fornminnesförening h. 2--5.
Nio handl rör Vkl
Nio handlingar rörande Vadstena klosters fridlysta område, dess inhägnad, tomter och byggnad samt frihet från intrång. I Småst på Fsv.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
ÅK
Åbo Klockarelag. I Småst på Fsv.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back