Lysning

Old Swedish Dictionary - lysning

Meaning of Old Swedish word "lysning" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lysning Old Swedish word can mean:

lysning
L.
lysning
2) kungörande, lysning, gifuer jac. .. häratzhöfdinganom. .. fulla macht. .. fastföra thessa sama ordh ok lysning agöra SD NS 3: 72 (1415). ib 145 (1416).
lysning
3) gryning. " j första lysning morghon arla vil jac cristin vardha" Prosadikter (Barl) 78. GU C 20 s. 85. " diluculum li lysningh ib s. 188. "SpV 174.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • lysninga vitne (lyslingaATb 3: 198 (1506)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛦᛋᚿᛁᚿᚵ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back