Lyþa

Old Swedish Dictionary - lyþa

Meaning of Old Swedish word "lyþa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lyþa Old Swedish word can mean:

lyþa
L.
lyþa
1) lyssna, lyssna till, höra, höra på. tomas lydde Lg.">Bu 182. - med dat. el. ack. Bergström. 1868--70.">Suena. som hans kännedome lyddo Lg.">Bu 151. " hwa hänne (boken) lyster lydha" Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr 3224. at lyþ þät guþlekt var Lg.">Bu 182. " hwar som thz vil lydha" GO 509. " än i wilin miin ordh mäKS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKia oc lydha" KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: (Albr) s. 209. " a wart maAl som wi lydhom Almännelika" MB 1: 368. - med prep. a (up a). iak lydde swa länge a thera sang Iv 440. ib 139, 1155, 1491. med prep. til. at skodha oc lydha til min bwdh Bergström. 1868--70.">Su 82. " iak bidher ok Alla ther til lydha" Iv 153.
lyþa
2) akta, bry sig om. med dat. el. ack. enga handa fäghrind lydha Al 7062. " i wilin änGO GOdho lydha" ib 7204.
lyþa
3) lyda, hörsamma, rätta sig efter. Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diuulin lyde nöþoghor Lg.">Bu 8. " hällir liudha än biudha" Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 176. ib 261. - med dat. el. ack. hafþe iak lanGO lyt þino raþe Lg.">Bu 494. ib 18. Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 466, 468. MB 1: 213. ey skAl thy lydha (acquieces) flera manna saghu a mot sannind ib 339. " ey wiliom wi höra ällir lydha tässen konungsens Lg.">Budh ällir ordhom (non auBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dimus verba regis)" ib 2: 225. " vi ärom Alle redhobone at lydha idhro vAlle oc Lg.">Budhi. oc vnBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dir idhro herradöme vara" Gr 261. " lydha gudhelikom ret" KS 15 (36, 16). liudhir¨ meer sinom Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Frestilsom än skälomen Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 144. jak biudhir ok Al thing liwdha mik ib 293. Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diäfwllin skiliande the siäl som honum lydhe (consentientem sibi) Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fran gudhi ib 3: 42. " lydha enom höffdhingia" MB 1: 37. " lydh minom son ok rädz han" Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 115. liudha herranom ib 2: 100. ib 7, 3: 261. KS 15 (34, 16). Al 46. St 120. Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Di 249. " at Alle skulle böghia sik honom oc liudha" Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: (Cod B) 351. hade honom lyd oc sätt KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: (Albr) s. 211. lydha keysaran Lg.">Bil 410. bristilse, som Allthing her lydha (äro undeKS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKastade) Bergström. 1868--70.">Su 359. - med prep. at. hwat han lydher eller ey at thera radhe KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 8224. - med prep. äptir. jag lydde epther theras råde KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: (sista forts.) 5363. - lydha unBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dir, lyda under, vara undeKS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKastad, höra under. lydha vnder hasn kesare döme Lg 45. " wita huru mang land oc städher oc män lydBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Din vndher en herra ib. thz lydher vnder sin skapaara" MB 1: 37. " All the thing som lydha nakrAlund vnder et" ib 36.
lyþa
4) samtycka. " lydde (consenit) renlekx lofwan" Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 318. " lydde ther til ib. refl. "
lyþa
1) lyssna, höra, höra på. lydh at hwat iak mana Ber 179.
lyþa
2) åtlyda, lyda. " haffde tw lid mit rad att" Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Di 145. " han lydde them tha enkto aath" KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 3918. JBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr atlydha.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
 • lidha ST 120.
 • liudha Bir 1: (Cod. B) 351, 2: 7, 100, 3: 176, 261. liwdha ib 2: 293.
 • lydhe Bir 3: 42.
 • liudhir ib 2: 144.
 • liudhin , se atlydha.
 • lyde Bu 8.
 • lödde Di 249.
 • lyt. lyd RK 1: (Albr) s. 211. lid Di 145.
 • lydh.
 • lyydh MB 1: 213. refl. lydz Bir 3: 345 ; Ber 106.
 • lyz Bir 3: 466 ; Ber 8.
 • lyyz Bir 2: 242.
 • lyytz LfK 264 ),
 • lydhas , lyssna (till). med prep. at lydhins. .. at minom ordhom Gr 261.
 • lydha at ,
 • lydhas at , lyssna höra på. lyyz at mz thinom örom Bir 2: 242. ib 3: 466. MB 2: 171. " lydz aat oc atuakta granlica hwat jak sighir" Bir 3: 345. Ber 8, 106. " lyytz nw aat, til thy jak thalar" LfK 264. Jfr atlydhas.
 • lydha pa , höra på, lyssna. hon stod ther när och lydde pa Iv 84.
 • lydha til , lyssna, höra på. the lyddo til ok hördho op a Iv 4970. " griupun iärl badh lydha til" Fl 1737. Jfr til lydha.
 • lydha up a , höra på, lyssna. hon stoodh ther när ok lydde op a Iv 2638. ib 2710, 3660, 4324. - Jfr undir lydha.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛦᚦᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
➞ See all works cited in the dictionary

Back