Lyþna

Old Swedish Dictionary - lyþna

Meaning of Old Swedish word "lyþna" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lyþna
lydnad. " thin lydhna SOm thu thiänadhe mz thinom formannum" Lg.">Bil 116. KLemning. 1860. SFSS.">Bo 145, 184. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 59, 94, 330. för lydhonna (för lydhnonna) skuldh Lg 3: 263. " konungen bödh vid lydeno" RK 2: 9545. vara honom til lydhno (vara honom lydig el. undergifven) Lg.">Bil 849. RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 15 (34, 16), 15 (35, 16), 60 (149, 66), 78 (194, 86). SO 85. " vndi þerra lyþno (lydnad för dem)" Lg.">Bu 507. " at the äru upfödde undi lydhno ok wärio fadhurs ok föräldra hans" RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 10 (25, 11). KL 273. iak. .. vil alre optar meer ganga fran thinne lydhno KLemning. 1860. SFSS.">Bo 75. " vm maria är vndirgifwin lydhno liui äptir sins formanz lydhno ok Lg.">Budhi" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 168. " gudz Lg.">Budhorhda lydhna" ib 2: 35. Lg.">Bu 141. Lg.">Bil 745. Su 257. Lg 3: 242. SOm androm hioldo lydhno KL 239. " holda kompanjs lydna (undeRKasta sig skråets ordning)" SO 113. holda brödherschaps lydhna ib 199. Jfr olydhna.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • liþna L.
  • lydena: -o RK 2: 9545 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛦᚦᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back