Lytter dj. l.

Old Swedish Dictionary - lytter dj. l.

Meaning of Old Swedish word "lytter dj. l." in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lytter dj. l.
vanskaplig, lytt. " sagdhe sik haffwa dottor lytta" STenianus. Se Lg.">Bil 113. ST 337. " lyttr til sin likama" STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 43 (112, 47). " thet gör manzens änlite lyt ok afskapat" ib 44 (112, 47). Jfr krop-, o-lytter.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛦᛏᛏᚽᚱ::ᚦᛁ.:ᛚ.
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back